"Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag." Martin Luther King Jr. 1929-1968
 
Trädgård i zon 5

Antonström

1. Mårbacka 2. Björkefors 3. Antonström och Stornäs 4. Lövåsen
Antonström. Tavla efter flygfoto, Hilding Olsson

Min mamma, Svea Ågren (1923-2013), född Fallgren, är Hildur och Karl Fallgrens äldsta barn.  De var jordbrukare på Antonström i Ivarsbjörke strax norr om Sunne.

 

Jordbrukare har det funnits i dessa trakter i vart fall i tusen men jägarfolken tog plats så snart när inlandsisen började dra sig tillbaka. Under bronsåldern fanns det gott om bosättningar vid Frykensjöarna.
Grunden till dagens landskap läggs framför allt under yngre järnåldern ( som slutar med vikingatiden.)
Rester av tre fornborgar från järnåldern finns till exempel i Ö. Ämtervik. Mänsklig aktivitet av lite större omfattning kräver ordning och reda, och man vet att senast vid 1100-talets slut hade Värmland egen rättskipning (liknande Västgötalagen)
När Sverige delas in i slottslän under 1200-talet hör landskapet till Axevalla hus i Skara.
Det är rimligt att anta att det vid denna tid fanns flera större gårdar i Fryksdalen. Både Rotteros och Björkefors har mycket gamla anor.

Björka älv mynnar i Övre Fryken vid Edsbjörke ca 8 km norr om Sunne. Här ligger en Björkefors, eller Björke, som gården hette förr.

Enligt uppgift blir Björke den så kallade Brattsläktens egendom genom Nils Bratt, som stod högst i gunst hos kung Karl Knutsson (levde 1409-1470).

1469 säljer Karl Bratt gården till sin syster – som senare ärvs av brorsonen Mats Bratt. 1509 ägs gården av Mats Bratts brorsson Ivar Nilsson.

1540-1550 ägs gården av dennes son Mats Ivarsson, länsman i Fryksdalen. Brodern Olof, även han länsman ärver gården och sedan går Björka i arv under lång tid till dennes ättlingar.
Av protokoll från vårtinget i Fryksdals härad 1694 framgår att rådmannen Torbjörn Nildman från Karlstad hade avtalat med åborna i Ivarsbjörke om plats för hammarbygge ”i deras ström”.

Det blev starten på ett 150 år av brukshistoria. 1756 köptes Björkefors av patron Olof Antonsson på  Sundsberg, Sunne.

Det var en driftig herre som utvidgade verksamheten. Han anlade ett hammarverk på sin marken, där Björka älv går i en vid båge, och uppkallade det efter sig själv, Antonström.

Bruket hade en härd och ett årligt smide om 345 skeppund 58,650 ton).

1787 såldes Björke till den extremt förmögne grosshandlaren John Hall i Göteborg i köpet ingick även Antonström..

När Olof dog 1782 ärvde sonen Bengt Reinhold Antonsson sju bruk. Denne var ogift och testamenterade Sundsbergs gård med sju bruk till lagman Johan Sandelin och lagmanskan Gustava Halenius på Öjerviks gård (1809).

Bengt Reinhold var förälskad i fru Gustava och det var i första hand till henne allt testamenterades. Lagmannen reagerade på skandalen och lyckade få sin fru förklarad otillräknelig och låste in henne på Öjervik, där hon satt inlåst till hans död 15 år senare.
När hon dog 1824 fördelades ägorna mellan hennes arvingar.
Behjälplig vid testamentet var Daniel Lagerlöf, Selma Lagerlöfs farfar. Han hade också förvaltat de sju bruken för Gustavas räkning.

Selma Lagerlöf har använt historien i Gösta Berlings saga. Där blir Gustava Sandelin Haselius, majorskan Margareta Samzelius och Bengt Reinhold Antonsson blir Altringer.

Björkefors ägare på 1840-talet,Carl Johan Tjeder, fick stå modell för Selma Lagerlöfs hemska patron Sintram på Fors i  Gösta Berlings saga.

Bruket Antonström las ner 1830. En annan uppgift gör gällande att det fanns kvar till 1865.

Att det lilla bruket lades ner var ett tidens tecken.

Värmland hade flest bruk i landet (år 1803) 79 stycken och innan 1870 hade hälften av dess lagts ner och 1924 återstod sex bruk.
Ny teknik gjorde större produktion möjlig, men krävde investeringar , vilket slog ut de flesta små bruken, men kvar blev större enheter. Produktionen steg snabbt och det blev fler arbetstillfällen.
Den stora bruksdöden beskrevs av Selma Lagerlöf i Gösta Berlings saga , som kom ut år 1891. Selma Lagerlöfs Mårbacka ligger vid Östra Ämtervik , söder om Sunne.

 

 


 

1856 lades smidet ner i Björkefors och tullkvarnen flyttades till Antonström.

1862 går den siste brukspatronen på Björkefors i konkurs. Gården förfaller.

På 1918 köptes herrgården av en bankdirektör och rustades upp. Senare var det konvalecenthem för lungsjuka. Den mesta av marken vad då såld till bönder.
Björkefors herrgård ägs  sedan 2002 av Sven-Göran Eriksson, känd fotbollstränare från Torsby.

Min morbor, Eskil, jobbade en tid i trädgården på Björkefors.

Pär Lindström

( har du kompletterande uppgifter så hör gärna av dig till par.lindstrom (snabel-a) onnesmark.se)