"Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag." Martin Luther King Jr. 1929-1968
 
Trädgård i zon 5

Bureå nr 1.

Bureå nr 1. Uppfördes enligt Johan Bure av Olof Andersson vilken möjligen kan ha varit född ca 1440 och gården kanske byggd omkring 1470. Betecknas av Bure som den fjärde gården i byn. Ägare 1539-1582 var Daniel Andersson. (Källa: Skellefteå museum)

Hemmanet nummer 1 hade sina byggnader på en höjd norr om älven där idag Bondevägen går.