"Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag." Martin Luther King Jr. 1929-1968
 
Trädgård i zon 5

Bureå nr 5

Anders Olsson som var son till Olof Jonsson på Bureå 2 anlade gården 1554 och ägde hemmanet till 1563.
Anders Olsson var landsköpman och birkarl och hade sannolikt skutan intill gården vilken ligger nära havet. (Källa: Skellefteå museum)

Idag finns ingen bebyggelse på den plats där gården låg – men väl i dess närhet. Platsen ligger på Skepparvägen – mot Burviksvägen till (se kartan)