"Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag." Martin Luther King Jr. 1929-1968
 
Trädgård i zon 5

Bureå nr 4

Olof Jonsson ägde gården 1593-1601 samt 1604-1605. Han var en son till Jon Olsson på Bureå 2. (Källa: Skellefteå museum)

Gårdsplatsen ligger vid dagens Klostervägen. På platsen finns idag en Västerbottensgård, som kan fungera som en länk tillbaka mot den 1500-talsgård som en gång låg just här.

Karta över Bureå från 1764
Sju av de åtta gårdarna kom till på 1500-talet eller tidigare. Hemman nr 7 tillkom 1601.