"Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag." Martin Luther King Jr. 1929-1968
 
Trädgård i zon 5

Butikerna söder om älven

Köpmangatan är en del av Bureås äldsta väg, kustlandsvägen, som gick här på 1600-talet och är troligen äldre än så. Vägen gick förbi den så kallade Kläåppen, där kyrkan nu står och vidare norrut via den gamla träbron över älven.

Köpmangtan 6

Gustav Vikström byggde sitt affärshus 1937 – 1938, där han tillsammans med sin fru Iris drev en välsorterad livsmedelsaffär samt hade ett stort sortiment av järn- och byggvaror. De hade under åren två till fyra personer anställda i affären. Gustav lade allt mer tid på uppdrag åt ett grossitsföretag i Göteborg och Iris drev budtiken. I en artikel i Norran berättas om hur hon byggt om i butiken. När artikeln skrevs är inte känt men här återspeglas den ”kamp” som under 1950-talet och en bit in på 1960-talet pågick mellan två olika modeller inom handeln, manuell betjäning eller snabbköp.

”Detta år har butiken undergått en ombyggnad. I övrigt har man försökt behålla den gamla stilen genom manuell betjäning. Detta arrangemang har slagit väl ut, och de gamla kunderna känner sig snart hemma med ordningen.”

I samma artikel noterar signaturen Fahle, Alvar Bergström, att den glade och jovaliske Gustav Wikström som har sitt fädernehem | ett par stenkast från affären, började sin affärsbana hos firma Nordin & Comp. i Bureå.

Om Iris Wikström skriver Fahle att hon är en ”affärskvinna till fingerspetsarna, som klarar av affärer med samma säkerhet och vana som hon kör sin Volvo Amazon.”

1963 sålde Wikströns affären och flyttade till Skellefteå och fortsatte där att sälja järn- och byggvaror, men då som grossistföretag.

Sixten Eriksson som varit anställd i firman ett 10-tal år, tog över butiken. Sixten och hans fru Lisbeth drev affären tillsammans med ett
par anställda fram till 1980 då affären upphörde. Sedan nyttjades lokalerna av Mikael Johanssons järnaffär, Tonys kläder , 1994-1996 och sedan Mariannes Tyger.

Under ett antal år hade sedan höll Medborgarskolan kurser här i bland annat vävning och handarbete under ledning av Gertrud Holmlund.

När blev det lägenheter i huset?

Köpmangatan Fastigheter i Bureå AB
559028-1316

Adress:c/o Michael Löfholm,Munkvägen 12,932 52Bureå 073-880 35 36

Köpmangatan/Munkvägen

Lundströms kafé och festvåning. Huset revs 1978.

1892 köper Per Olofsson Vikström, född i Risböle, och PA Nordlund denna tomt i korsningen Munkvägen – Köpmangatan. De bygger ett hus som, enligt uppgift, sedan hyrde ut till en person som sålde kaffe och hembakade bullar. Möjligen är det bagaren Wilhelm Blomberg, som köpte fastigheten 1894.

En ny bagare, CG Lundberg, tar över år 1899. Huset förstördes vid en brand i början av 1900-talet, men byggdes upp igen. 1911 köper en bagare från Skellefteå, JA Lundström, huset. Nämns bör att han hade sin yngre bror KE Lundström, som lärling. Brodern byggde sedan upp en spisbrödfanrik i Skellefteå och grundade Wasa-koncernen. Gustav Helmer Boström från Uttersjöbäcken var näste bagare i huset och 1933 sålde Boström rörelsen till Herman Lundström

Herman hade sedan tidigare ett kafé på Skärvägen, som kallades ”Lundströms nedre”. och han blev nu största i branschen i Bureå. Lundströms festvåning på det övre planet av huset blev centrum för alla slags fester och samkväm. I bottenvåningen fanns två store serveringsrum och en brödbutik. Bakom själva kaféet låg ett stor vitt hus, bageriet.

Här bakades mat- och finbröd samt konditorivaror, som dels såldes i den egna butiken dels till återförsäljare i Bureå med omnejd.
Hustrun Svea var den som höll i trådarna och ordnade allt. God hjälp fick makarna av tre söner och två döttrar som arbetade i firman utöver deras tre anställda.

I folkmun kallades kaféet för Lusan. Det var en populär mötesplats under lång tid.

Minnen från Lusan?

Caféet stängde 1975 och huset revs på senhösten 1978.

……………………………………………….

Tillverkningen omfattar mat- och fin-
röd samt konditorivaror, vilka produkter försäljas dels från egen butik, dels till återförsäljare inom orten
vande platser. Tre söner och två döttrar till innehavaren äro verksamma i rörelsen, där dess-
m tre personer äro anställda.

Sin utbildning i yrket började Herman Lundström
1907 hos bagarmästare Harald Berglund, Furu-
grund. Efter två år kom han till bagarmästare
Norberg i Boden, där han stannade till 1912,
at i praktiserade sedan hos K. E. Lundström i Skel-
ih lefteå och startade 1921 nuvarande egna rörelse,
inrymd i moderna, stilfulla lokaler. 1933 tillkom
dn kan. Här disponeras två stora serveringsrum, brödbutik samt festvåning.
000 kr. och brandförsäkrad för 50.000 kr. har inköpts av innehavaren, vilken
ägare till huvudfastigheten, taxerad till 15.000 kr. och brandförsäkrad för 30.000 kr. Bageriet, som
get i den sistnämnda, ombyggdes och moderniserades 1938. I den tidsenliga utrustningen
väl el- som vedugn, deggryta, visp- och avbräckningsmaskiner. Tillverkningen omfattar mat- och fin-
röd samt konditorivaror, vilka produkter försäljas dels från egen butik, dels till återförsäljare inom orten
vande platser. Tre söner och två döttrar till innehavaren äro verksamma i rörelsen, där dess-
m tre personer äro anställda. Bagarmästare Lundström är medlem i Sveriges Bageriidkareförening,
Hantverksföreningen och Köpmannaföreningen.
Fritz Herman Lundström är född den 14 september 1893 och son till Johan Anton Lundström oh. hb.
visa i Florström. Sedan 1919 är han gift med Svea Kristina Nilsson. Barn: Sten Rune, född 1919,
aj-Br 3dd 1922, Sven Erik, född 1923, Karin Gunvor, född 1926, Karl Gunnar, född 1928, och ”Ruth

Herman Lundström (1902-1973 föddes i Furugrund Byske. 1918 börjde han som lärlingung lärling till Skellefteå hos dåvarande bagaren Alfred Lundström innan han begav sig vidare till Bureå och startade sitt eget konditori 1921. År 1933 inköpte han av G.H Boström hans bageri och kafé och blev då platsens största i branschen. Lundströms festvåning på det övre planet av huset blev centrum för alla slags fester och samkväm.
Hustrun Svea var under alla år en stor hjälp och den som höll trådarna samman och ordnade allt. God hjälp fick makarna av sina duktiga barn som alltid hade firmans bästa för ögonen.

Han blev änkling den 27/10 1956 och avled den 29/7 1973.

”Efter att i tio år arbetat inom bageri- och konditoribranschen kom Herman Lundström till Bureå 1921 och startade ett bageri och café. Skärvägen 11 var bostad och speceriaffär och i en lokal där man tidigare haft slakteri byggde man om till ett bageri.

Något senare inköptes även cafeét mitt emot kyrkan där det fanns både serveringsrum i markplan och festvåning på övre plan. Parallellt med festvåning på helgen drevs där barnbespisning under veckorna i 12 år. Tre söner och döttrar arbetade i företaget, dessutom hade man 3-4 heltidsanställda.”.
Källa: Dokumentation Bureå 1900-talet

Vilka fotoskatter man kan hitta på nätet, fann denna bild av Lundströms café o konditori i Bureå det är sedan länge rivet men jag minns att varje ledig stund och tillfälle under hela högstadietiden tillbringade vi där. När det fanns en slant kvar av veckopengen kunde man kosta på sig en egen Syd (läsk) och butterbulle i annat fall delade vi systerligt, typ två klunkar och en tugga.
Det fanns också en gammal jukebox som användes flitigt men jag minns bara att väldigt ofta spelades ”Island in the sun” till minne av M/S Grautens förlisning    http://hem.spray.se/ibiz/Grauten/msgrauten.html, en kille från byn hade omkommit vid olyckan och även om inte jag kände honom så gjorde många andra det och vi sörjde tillsammans under Harry Belafontes sång.

http://ankifa.blogspot.com/2012/03/hogstadieminnen.html

Ur företagarboken ca 1940:

Firma Herbert Lundström.
Bageri & Café.

Skäret.

Bureå.

Tel. 20.

Köpmangatan 3

Mångsysslaren Karl Virgin Lundgren drev under 1940-talet till början av 1950- talet blomsteraffär i sin uthuslänga och hade en del egna odlingar och växthus.

Hjalmar och Maja Eriksson köpte fastigheten 1954, och Maja Eriksson fortsatte med blomsterhandeln fram till 1962-63 när affären upphörde.

Huset köptes senare av PRO i Bureå som hade kurser och träffar där. Huset revs i februari 2019.

Köpmangatan 7

Strax före 1920 byggde Konrad och Stina Nyberg ett hus på denna tomt. Makarna hade tidigare bott i ”Kläppböninga” men den revs när kyrkan skulle byggas. Stina hade varit småskolärarinna och hade även hand om telefonstationen Har fanns även posten i Bureå. 1949 eldhärjades fastigheten och revs sedan.

1956 byggde Hugo Johansson, som hade en bilaffär i grannfastigheten, upp ett nytt hus med bilverkstad och affärslokal i bottenvåningen och lägenheter på andra våningen. Karlssons Bil & Motorverkstad AB från Granliden hyrde verkstadslokalen 1967. Lantmanna var.
också inrymd i affärsfastigheten en tid.

1978 köpte Ruben Vikström och Åke Karlsson båda Hugo Johanssons fastigheter. 1987 sålde de Köpmangatan 7 till Peter Johansson.

Vad hände sedan ? kolla m jocke

Munkvägen 4

HUGO JOHANSSONS

Omkring 1920 fanns en köpman vid namn Björner som drev livsmedelsaffär i huset mitt emot kyrkan. Vid mitten av 1920-talet såldes verksamheten till Hugo Johansson från Piteå. Han kom sedan att bli ett känt namn i Bureå. Fram till i början av 1950-talet hade han här en speceri-husgeråd-järnvaror och tygaffär.

Johansson hade även ett antal filialer ute i byarna, i bland annat

Hugo Johanssons affär för ombyggnaden. I förgrunden kyrkogårdsmuren

Senare på 1950-talet hyrde Erling Hallin en del av affärslokalen och drev en matvaruaffär där ett antal år. Johansson fortsatte med järnaffären men började även sälja bilar och var en av de första som sålde tv-apparater, av märket AGA.
De bilmärken han sålde var Morris och Borgward Isabella tillsammans med Hanomag paketbilar. Hugo Johansson och sonen Curt Landrin drev affären till 1967.

1968 grundade sonen bolaget Curt Landrin Bil AB i Avesta, Dalarna. 2020 omsatte bilföretaget 1,5 miljarder kronor.

1956 byggde firman en fristående bilverkstad (se Köpmangatan 7)

Järnaffären såldes senare till Wilhelm Niemann, Bureå

Lantmanna fanns här efter flytten från Skärvägen 1968 till dess att filialen lades ner 1979. Föreningsbanken?

1978 köpte Ruben Vikström och Åke Karlsson fastigheten och hade under de elva år de ägde den flera småföretag som hyresgäster.

1987 byggdes lokalerna om och huset såldes till Bureås första pizzeria. Här fanns även en damfrisering, Klipp o Form.

Vem/vilka har haft verksamhet i huset?

Munkvägen 8

Betty Enmark hade sin blomsteraffär på 1930-talet familjens hus på Älvsborgsgränd 8 Butiken hade ingång från hörnet vid gatan, I slutet av 1930-talet byggde de sig ett nytt hus nära kyrkan, på Burviksvägen, nu Munkvägen 8.
Huset försågs med en affärslokal i källaren där Betty Enmark. hade sin affär under några år 1945 startade Rune Johansson en färgbutik i lokalen men han blev sjuk och tvingades därför att sälja den sälja sin nya butik. 1946 togs den över av Bojan och Felix Schedin som hade sin butik till 1950 då den flyttade till fd Monarkbutikens lokaler i Kalle Nillsons affärshus Munkvägen 2

Munkvägen 1

Albert Hedlund skomakeri & sadelmakeri
Huset är rivet men låg i korsningen Munkvägen S. Kustlandsvägen helt nära bron över älven.

Skomakare Hedlund, till vänster om huset bron över älven, N. Kustlandsvägen. I bakgrunden Bureå bönhus

Redan 1883 startade Albert Hedlund sitt skomakeri som låg helt när det som idag är södra fästet på landsvägsbron
1913 eldhärjades huset men byggdes snabbt upp igen.

I en beskrivning av Hedlunds firma från början av 1940-talet heter det att ”företaget har en rymlig skomakeri- och sadelmakeriverkstad, utrustad med tidsenliga maskiner.” På sadelmakeriet tillverkas främst selar och putor (kuddar i selbågen) samt andra tillbehör. Den skotillverkning som tidigare förekommit har upphört och nu är det skoreparationer som gäller.

En av familjens elva barn, sonen Alvar, var utbildad sadelmakare och arbetade i företaget. Albert dog 1946 och Alvar övertog huset och faderns skomakeri som arbetade i. Efter en tid bytte han inruktning på sin firma och började klä om möbler vilket sedan ledde fram till att han blev möbelhandlare i hyrda lokaler i hotellet, som låg på andra sidan vägen.

Huset revs på 1970-talet när Konsumhellen skulle byggas ut

Munkvägen (3)

Vid dagens Munkvägen ungefär där parkeringen vid Coop ligger fanns ett kafé med gamla anor.

Munkvägen på tidigt 1950-tal. Till vänster bageriföreningens Kafé Condis och till höger Kalle Nilssons affärshus men bland annat Handelsbanken, frisör och Monark-butik

Våren 1919 flyttade bagaren Ragnar Brännström ( f 1887) med familj från Åsele till Bureå. Han drev sitt kafé fram till dess att Bureå Bageriförening bildats och som 1927 (gissning) tog över konditoriet, eller Kondis som det kallades.

Bureå bageriförening bildades när konditor Ragnar Brännström 1929 eller 1930 sålde sitt kafé och bageri. Bageriföreningen drev verksamheten i drygt 30 år fram till dess att byggnaderna i området revs, revs för att ge plats åt den nya Konsumhallen.

Bageriföreningens personal erbjöds anställning vid Konsumbageriet i Skellefteå. I den nya livsmedelshallen, invigd 1963, fanns under ett antal år ett litet café som ersättning för Kondis, som det gamla kaféet hette.

Undersök närmare: Bureå bageriförening, bildad 1927.

https://folkrorelsevbtn.positionett.se/arkivbildare.php?id=50697

https://folkrorelsevbtn.positionett.se/arkivbildare.php?id=50697

Munkvägen 1 och 3

Västerbottens viktigaste landsväg i äldre tider gick rakt genom Bureå by. Reste man söderifrån på kustlandsvägen kom man in på byns centrala delar via Köpmangatan, passerade bron vid kyrkan och färdades sedan norrut mot Skellefteå via Griffelgatan. Här, från området vid Kustlandsvägen och bort mot gästgiveriet på S.Ågatan 18, etablerade sig åren före och runt år 1900 flera köpmän och företagare.

Minnesnotering: På gamla konsum hade Milton Andersson en blomsteraffär

Bure AB:s handelsbod

Bure AB hade sin butik vid kyrkbrons södra landfäste. Bolagets handelsbod. Här fanns troligen även telefonväxeln i byn

Wilhelm Procopé flyttar till Bureå från Gotland år 1900 för att arbeta åt Bure AB. Åtta år senare står bolagets nya handelsbod klar vid bron över älven, med Procopé som föreståndare.

Den 1 maj 1916 bildades Bureå kooperativa förening och den tar nu över bolagsboden. Dess förste föreståndare hette Albert Ödman. Kooperativa föreningen hade tidigt även en filial nere på Skäret. Med tiden tillkom fler filialer och depåer och på 1940-talet fanns det enheter i Hjoggböle, Sjöbotten, Gamla Falmark, Östra Falmark, Holmsvattnet, Örviken, Yttervik samt Oppstoppet.

Konsum var en stor vit träbyggnad som låg nära den gamla träbron. Den hade två ingångar mitt emot kyrkporten. Via den högre ingången kom man in i själva butiken och till vänster fanns först Handelsbankens kontor och sedan en textil avdelning.

Konsumaffären var välsorterad med charkvaror, livsmedel, fodervaror, porslin och prydnadssaker. På den här tiden vägde man upp de varor kunden ville ha ur säckar, trälådor och plåtburkar, som till exempel risgryn, ärtor, gryn, bönor och torkad frukt.

Gamla Konsum, till vänster textila avdelningen

På den textila avdelningen såldes tyger, garn, underkläder, spets, band och tråd. Vissa dagar. fanns sömmerskan Märta Rönnblom där som tillskärare av tyger. Bakom textilaffären låg var konsumföreningens huvudkontor.

När textilaffären stängt öppnade Milton Andersson en blomsteraffär i lokalen. ( stämmer det verkligen?)

”Gerdas blommor” Gerda Andersson startade en blomsteraffär 1953-54 i en affärslokal i Helge Toressons källare. Hon var kvar hos Toressons till 1963, när konsum flyttade till den nya hallen blev det lediga lokaler i den gamla konsumbyggnaden. Gerdas blommor flyttade då till den lokal där konsums textilavdelning varit, där drev hon blomsteraffären till 1969 när affären upphörde.


Bakom huset, helt nära älven, fanns ett stort magasin i två våningar. Det fanns brygga från den högre liggande butiken till magasinets övre plan affären där man lastade in nyinkomna varor, som mjöl och socker.

På magasinets nedre plan fanns ett tillagningskök som kallades för ”Bungaloven”. Här kokades ärtsoppa, tillverkdes kalvsylta, pressylta
med mera och på den övriga delen av nedre plan förvarades specialvaror som spik, cement och liknande.

Konsum hade också ett litet trädgårdsland där det odlades dill, persilja, rädisor och sallad som sommartid användes/såldes i Kondis cafe och i Konsumaffären.

Sedan Stig Tiderman blivit föreståndare 1951 infördes något helt nytt. Det gamla systemet med att kunden expedierades över disk ersattes med med ”snabbköp”, dvs det system vi har än idag, att kunden själv hämtar sina varor ut butikens hyllor.

Nästa steg i utvecklingen, den nya Konsumhallen, fick Tideman själv inte uppleva. Åtta månader innan invigningen omkommer han och hustrun Maine i en trafikolycka.

Den 24 april 1963 invigdes den nya Konsumhallen. Det tidigare kaféet som fått lämna plats för hallbygget återuppstår i mindre skala inne i hallen. Den gamla konsumbyggnaden fanns kvar till i början på 1970-talet då den revs.

Den förste hallchefen var Åke Ståhl och han slutade sin tjänst efter 20 år, 1983.

FRÅGA: vad hände med gamla Konsum sedan hallen byggts 1963. Vilka affärer hyrde in sig där? Milton Anderssons blommor? Vem/vilka fler?

Dagens Coopfastighet på Munkvägen har två adresser:

Munkvägen 3 är Coops livsmedelshall.

Här finns även Apoteket. Det flyttade hit …. från … gamla apoteket?

Munkvägen 1 är den lokal som Swedbank hade fram till nedläggningen den 28 maj 2015. Föreningssparbanken och Västerbottens Sparbank fanns här tidigare. (stämmer?)

FRÅGA: När byggdes hallen ut sesnast ( med bankdelen och ev Posthörnet

Munkvägen 2

I mitten av 1930-talet brinner affärshuset, till vänster i bild, och ersätts några år senare av det hus som står där idag.

Rubert Östman kom till Bureå från Husum, troligen i början av1920-talet, och öppnade en diversehandel i ett äldre affärshus på Munkvägen 2. I butiken sålde han även färg och järnvaror. Östman hade även en liten filial i en uthuslänga nere på Skäret.

En gammal kakelugn var orsaken till den häftiga branden

1927 anställdes biträdet Gustav Vikström han arbetade där till 1930-talets början. Den 3 januari 1935 brann huset
ner till grunden. 1936 hyrde Östman en lokal i Algot Sandströms hotellet vid kustlandsvägen, men butiken avvecklades redan året därpå. En del av
varulagret köptes av Gustav Vikström som då öppnade en egen affär på Köpmangatan 6.

I affärshuset fanns även en tygaffär, Vallins tyger. Agnes Vallin flyttade till Bureå samtidigt som sin bror Rubert Östman. Systern var änka och hade en dotter. I tygaffären arbetade även Östmans hustru Frida. Efter affärsbranden bosatte sig Agnes Vallin i Umeå.

Affärshus byggt 1938 av Kalle Nilsson (?)ffärshus som bland annat innehållit bank och skoaffär

Del av huset på Munkvägen två. Bilden är tagen omkring 1940-

Ett nytt affärshus, byggt av Kalle Nilsson, togs i bruk 1938. I gatuplanet fanns affärslokaler och en trappa upp lägenheter. Här fanns tidigare en stor byggnad men den revs några år tidigare, oklart när.

Hit flyttade Handelsbanken, en frisör och cykelbutik.

Handelbanken hade tidigare hållit till i Konsums lokaler. på 1940-talet arbetade här ; …..

Bertil Larsson var frisör till yrket och hade här sin salong till i december 1964 förutom under en kortare tid omkring 1949 då Sigvard Hedström drev friseringen.
Frisör Åkerström ägde salongen en kortare tid innan Erik Dalqvist tog över år 1965. Han blev salongen och kundkretsen trogen och efter 31 år, 1996, lämnade han över salongen till Susann Andersson.

Frisörsalongen har funnits i 60 år och samma gedigna
inredning finns fortfarande kvar etter alla år.

RADIOAFFÄR

Egon Nilsson startade sitt företag hemma i köket på Burviksvägen 35 omkring 1948. 1950-51 flyttade han firman till en källarlokal i sin bror Kalle Nilssons affärshus.
Så småningom flyttade han upp till en lokal i gatuplanet där han hade sin radioaffär fram till 1968 då han gick i pension. Egon Nilsson var
inte bara radiohandlare, utan arbetade också på kvällar och helger som biograf
maskinist på gamla folkets hus Trion, en uppgift han skötte i 33 år.

FISKAFFÄR

Lindahls fiskaffär startade 1938 i källaren i affärshuset mitt emot Konsum.
Både färsk och insaltad fisk och sill kunde köpas där och Lindahs hade även en
Skåpbil som körde runt orten och sålde fisk. Affären drevs av familjen Lindahl,
från början av fadern Sigfrid Lindahl senare av sonen Gunnar och hustrun Gullan.
Affären avvecklades i mitten på 1960-talet.

Munkvägen 2, vid Bureustorget

Utbyggnad av Kalle Nilssons affärshus, troligen med posten som första hyresgäst.

Här har Tonys kläder funnits, men även posten. NU: sadelcentrum, Valler

TONYS KLÄDER

fonys kläder kom till Burcå 1978 och öppnade herr och dam konfektion i f.d,
sppershandelns lokaler i Bodahuset. Tony och Majvor Lundström drev affären i
lessa lokaler till 1994 då de flyttade till större lokaler i f.d. Gustav Vikströms
irshus. Två år senare flyttade de igen, när det gamla posthuset vid torget blev
digt kom denna att bli deras nya arbetsplats, Lokalerna är ljusa, rymliga och handikappvänliga,

Bureusgatan 10-20

Affärsfastigheten Bureusgatan 10-20 byggdes 1960 av Kalle Nilsson. I bottenväningen finns affärslokaler och ovanpå dessa finns lägenheter. Lägenheterna har adressen Munkvägen 2 G och 2 H

Bureusgatan 20:

Bure Second Hand. Butik som drivs av … till förmån för

Tidigare var här Blomsterboden (2009)

Blomsteraffärer i Bodahuset sedan huset var nytt 1960. Johansson kallad
”Blomman ”” hade blomssteraffären åren 1964-69 och hade även anställt Andrea
Burman från februari 1967. Det blev en ny ägare, Martin Marklund från Ursviken
som drev företaget 19 or – 1985. Andrea Burman förestod affären men hade tidvis
hjälp i affären av bl.a. Maj-Lis Renström. 1986-87 kom en Norrman till Bureå
och köpte affären, men å blev en kort tid, från febr. 1986-87.

Sedan maj 1988 har vi vår nuvarande blomsteraffär ”Ankis blommor ”.

Bureusgatan 16

Salong Lookina

Bureusgatan 14

Ginas Klipp in , Frisör & Shop

Frisering

Tidigare var här en antikaffär (2009)

Bureusgatan 12

Ruts Magasin

(tom 2009)

Bureusgatan 10

Marongas hörna

Tidigare fanns här ett (hund)kafé

Jägargatan 1

Här har det funnits mack länge. Nu heter den Buremacken. Den ligger vid S Kustvägen men adressen är Jägargatan 1

Södra Kustvägen 1-7

Hotellet omkring 1942

Här fanns tidigare en träbyggnad i två våningar som revs för att ge plats åt nya byggnaden som står här idag.

Algot Sandström föddes 1890 i Kroknäs, söder om Istermyrliden, och emigrerade 1914 till Kanada och återvände1921 till sina hemtrakter och för att driva gästgiveri i sin hotellbyggnad. 1928 renoverades fastigheten och blev till ett hotell med resanderum och ständig matservering. Hotellet var även anlitat vid fester och sammankomster. Han avled 1948 och sedan hade hotellet flera ägare; Gördis Holmlund, Nancy Holmgren och Karin Grönlund .

Förutom hotellet drev Algot Sandström en välsorterad herrekipering på nedre plan och affären hade anställt ett biträde. Med tiden fylldes hela denna del med olika verksamheter.

Rubert Östman hade affär här en kort period 1936-1937. 1948 startade Stig Burman en herrekiperingsaffär som han drev till 1963 sedan flyttade Hedlunds Möbler in i lokalerna.

Här fanns även flera små affärer. Mattssons kortvaruaffär existerade i ett 10-tal år och senare fanns här en tygaffär. Här har Pressbyråns kiosk hållit till liksom busstationen och Anselm Fredrikssons cykelverkstad.

Byggnaden revs i början av 1970-talet

Hotellet på 1930-talet.
Foto: Anchorage Studios, Alaska

1975 (?kolla!) Sedan det gamla hotellet rivits uppfördes först en låg byggnad dit Posten och Handelsbanken flyttade. 1979 stod byggnaden längst norrut klar och in flyttade Vivo, som då lämnade sin butik på Skärvägan En påbyggnad av fastigheten gjordes omkring 1990 o vilken band ihop de båda byggnaden. En trappa upp skapades nu lokaler som Försäkringskassan hyrde. I fd Willys lokaler finns idag Johanssons Rör AB  samt Friskvårdskompaniet. I mittendelen av byggnaden finns ett privat motormuseum i fd handelbankens kontor och en trappa upp finns kontor för mindre företag.In den södra delenav i fd posten lokaler finns Bureå mathörna och fd närpolisens kontor har varit väntsal för bussresande.

Södra Ågatan 6 K O NORLUNDS skomakeri +affär

Södra Ågatan 10. Janne Petterssons snickeri

Janne Petterssons snickeri på S. Ågatan 10.

SNICKARE & BYGGMÄSTARE
JOHAN AUGUST PETTERSSON

De flesta Burebor har nog mest hört talas om honom som Janne Pettersson. Sitt
eger hus och en snickarverkstad hade han byggt 1917 i Burmoran. Pettersson var
en aktiv man som var delaktig i många byggnationer i Bureå och även inom
kommunen. 1918-1920 var han med och byggde Bureå Kyrka, senare skolorna
med lärarbostäderna i Hjoggböle, Sjöbotten, Burvik och Örviken.

Han byggde dessutom en hel del bostadshus,
1923 till Hjalmar Hedlund,

1929 ”Ernst Burstedt,

1930 ”Nyman,

1932 ”Albin Rönngren

Samma år (1932) byggde han sig ett nytt hus med verkstad i samhället på södra
sidan älven. 1937 – 1938 byggde han även hus till Henry Lundström och Karl-
Erik Bergman. Pettersson hade även uppfört magasinet till gamla Konsum, samt
gjort en hel del reparationer i olika hus. Janne Pettersson hade även sin verkstad
där han snickrade och tillverkade en del möbler.