"Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag." Martin Luther King Jr. 1929-1968
 
Trädgård i zon 5

Pratiska tips/fröer mm


Minnet är kortare än sommarnatten. Därför skriver jag ner vad jag gör i trädgården i zon 5, vid Bottenvikskusten. Här på sajten hittar du bla frölista, äldre noteringar samt en kort historik med karta från 1788.

Vår trädgård ligger vid en liten skogsälv, Bure älv en dryg kilometer från utloppet i Bottenviken. Jorden är sandig och dess övre del har odlats i åtskilliga decennier. Huset har mer än 100 år på nacken, men det finns få växter kvar från tidigare ägares odlarmöda.
Trädgårdens nedre del är  en brant slänt där kvickrot och åkerfräken härskar. Här har jag terrasserat en del för att få plats med mina växten.
Den igenvuxna tomter kultiveras steg för steg. En bra hjälp var en kurs  (två heldagar) på Naturbruksgymnasiet i Umeå (2013?)
Jag har mätt upp trädgården och gjort en enkel ritning. Planering är inte min starka sida så jag bygger ofta efter eget huvud och ibland blir det därefter.
Trädgårdsintresset  har blommat upp på senare år. Min mamma har odlat så länge jag minns och min bror är en fena på växter. Men jag drabbades först efter fyllda 50 …
Dagboken är ett sätt att föra bok över det jag gör – och som ett stöd för minnet. Om någon läser den och  kommenterar är det en ren bonus. Och jag delar gärna med mig av mina erfarenheter/misstag.