"Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag." Martin Luther King Jr. 1929-1968
 
Trädgård i zon 5

Platsen och trädgården, historik


Här ovan ser du en detalj ur en karta över Bureå bys marker år 1788. Då var marken  ungefär där vi har huset ( uppe till vänster i bild, markerad med ”2” ) odlad, men obebyggd.
1870 byggdes vårt hus, troligen det först just på den här gårdsplatsen. Huset har byggt om flera gånger sedan dess.

En tidigare ägare (ca 1940-1990) hade en trädgård med både blommor, prydnads och bärbuskar samt grönsaksodling (potatis)
 Gissar att den trädgården stod på sin höjdpunkt under 1960-talet och  var i första hand en nyttoodling. På 1970-talet gjordes  strandbrinken om och fick sitt nuvarande utseende med björkar mot älven – en plan gräsyta där bakom och sedan en  brant slänt upp till gatunivån där den gamla trädgården/ odlingen låg.
På 1990-talet fanns här en mindre trädgård.
 Kvarstående från den gamla trädgården är främst ett antal syrener, någon try, rönn och lönn, äldre rosenbuskar och några tuffa blommor.
2006 besökte POM och rosuppropet Skellefteå och då fick vi namn på några av de rosbuskar som stod nere i slänten och det satte fart på mitt trädgårdsintresse.
2009 hittade jag en avvikande ros i ett buskage och 2011 blommade den för första gången och fick den sedan identiferad av POM:s inventerare. Jag namngav den efter min sambo, Karina. Rosa Karina (rosa rugosa).
Vi bor i Bureå, Västerbotten. Familjen bestå av oss två samt vuxna och utflugna barn, och deras barn.
Skälet till att jag har hemsidan är att jag vill lära mig  namn på mina växter. Genom attt ta bilder och notera namn är chansen lite högre att något  kanske fastnar i ett minne som med tiden blir allt kortare.
Vill du kontakta mig så nås jag på mejl: par.lindstrom snabel-a onnesmark.se