"Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag." Martin Luther King Jr. 1929-1968
 
Trädgård i zon 5

Fryksdalsfinnarna

Svedjebränning, från Olaus Magnus ”Historia de gentibus septentrionalibus” (1555).

Skogsfinnar eller svedjefinnar de som flyttade från östra rikshalvan avSverige till bland annat Värmland från slutet av 1500-talet.
Flyttvågen har flera orsaker, dels markbrist i de finländska skogarna, människorna svalt på grund av återkommande missväxt på klimatet (lilla istiden), dels att svenska staten vill öka befolkningen i de svenska skogsbygderna. I Vasa-sonen Karls hertigdöme var detta en uttalad politik som kryddades med skattefrihet. för de som bröt mark.
Skattetrycket – och förtryck (klubbekriget) var också drivkrafter bakom migrationen.
De som kom flyttande var Savolaxbor, kunniga i svedjebruk.
Man räknar med att närmare 12.000 finnar i huvudsak från Savolax och norra Tavastland flyttade till Värmland, Dalarna, Västmanland, Hälsingland, Medelpad och södra Lappland från 1570 och fram till början av nästa sekel.
Under åren 1580-1594, har inte mindre än 460 torp upptagits i Värmland, varav flertalet var finntorp.
Typiskt för alla finngårdar är att de ligger högt i någon sydsluttning, i regel på 200-400 meters höjd över havet. Har var frostkänsligheten mindre och man sökte sig till fisk och viltrika områden, ofta långt från övrig bebyggelse, som  exempelvis i Fryksdalen, i Ö Lövåsen och Jangshöjden där mina anfäder/mödrar slog sig ner.

Så här ser mina anor ut i förhållande till ”Fryksdalsfinnarna”

1. Pär Lindström f 1953 

2. Svea Ågen, f Fallgren, född på Antonström, Sunne 1923-2013 m

3. Hildur Larssson, gift Olsson/Fallgren, död på Antonström 1890-1976 mm

4. Lars Nilsson, 1856-1944, Stornäs  mm f

5. Nils Olsson, f 1832 mm ff

6. Olof Larssson, f 1793, Sunne mm ff f

7. Håkan Larsson, 1755-1817 mm ff ff

8. Håkan Håkansson är gift med Marit Gustafsdotter alltså min mm ff ff m

9. Marits mamma är Annika Danielsdotter Suhoinen, 1695-1787. Hon är från Ö.Lövåsen, Sunne alltså min mm ff ff mm. Hon gifter sig med Gustav Israelsson Parkkoinen i Arnstorp, Sunne

10. Annikas far är Daniel Olofsson Suhionen,ca 1660-1741 Ö. Lövåsen , mm ff mm f

11. Vid Lövåsen invid gränsen mot Lysviks socken bryter nybyggaren Påvel Olofsson Suhoinen  mark på 1640-talet.  Han kom från Savolax, Finland och född omkring 1595. (mm ff mm ff)

12. Olof Grelsson Suhonen , Savolax, ca 1570-1631. Flyttade omkring 1540 till Värmland.(mm ff mm ff f)

13. Reito Grels Ohlsson Liikainen (Suhoinen) 1549-1600(mm ff mm ff ff)

14.Olli Hansson likkanen/Suhonen 1510 – ca 1557, Joroinen, Mikkeli (mm ff mm ff ff f)

15. Hannu Ohlsson Liikkanen ca 1485 – ca 1541 Joroinen Savolax (mm ff mm ff ff ff)

16. Olli Likkanen ca 1460 ca 1485 Joroinen, Savolax, svedjebonde? (mm ff mm ff ff ff f)

**************************************************************

Även (genration 9) Gustav Israelsson Parkkoinen (1694-1771) i Arnstorp var av finsk nybyggarsläkt. mm ff ff mf

Han far hette Israel Larsson Parkkoinen, Mickelsson,1670-1736. mm ff ff mf f

Lars Mickelsson Parkkoinen 1592-1680 var en av de första finnarna som bosatte sig i Fryksdalen (västra Jangshöjden, som ligger på Ivarsbjörkes och Östanbjörkes ägor) Han var född i Hälsingland.( mm ff ff mf ff)

Han var son till Lars Parkkoinen( mm ff ff mf ff f) född troligen före 1572.

****************

Läs mer:

Detalj ur tavla av Eero Järnefelt, 1893

Svedjefinnarna- vilka var de?

Inhyses folk uthi Frykzdalen, både Baggar, Finnar och Swenske, 1675

Skogsfinnarna – en sammanfattning

Om svedjebruk