"Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag." Martin Luther King Jr. 1929-1968
 
Trädgård i zon 5

Bureå nr 2

Enligt Johan Bure bodde Herse Faleson på platsen vilken senare ägdes av ättlingen Johan Jonsson. Herse (om han har funnits) bör ha varit född ca 1360. Gården ägdes 1539-1558 av Olof Jonsson. Den här gården verkar vara den ursprungliga gården i Bureå.

Hos Johan Bure står att gården fanns söder om Bureälven vilket inte stämmer. (Källa: Skellefteå museum)

Den plats där denna den första (?) gården byggdes i Bureå låg självklart i närheten av älven. Gissningsvis kunde man, när gården byggdes ta sig hit med båt från havet. Idag ligger platsen mitt i bebyggelsen, i ett område med flerfamiljshus, i korsningen Norra Ågatan – Norra Kustvägen.

Marken i direkt anslutning till gården Bure 2, alltså gamla kommunhuset/skolgården, kallas på äldre kartor för Norrängen. (1764)

Karta över Bureå från 1764
Sju av de åtta gårdarna kom till på 1500-talet eller tidigare. Hemman nr 7 tillkom 1601.