Buskar och träd

Tomten är på ca 1400 kvadratmeter. Här finns de vanliga träden som björk, rönn, gran, hägg och buskar som ölandstok, try häggmispel och buskrosor.

Klicka på bilderna och bekanta dig (info/bildtexter) med de vedartade vännerna.