"Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag." Martin Luther King Jr. 1929-1968
 
Trädgård i zon 5

Bureå nr 3

Ambrosius Andersson Burman var en bror till Nils Andersson på Bureå 5. Han bröt ut en del av dennes hemman 1599 som blev Bureå 3. Ambrosius Andersson Burman ägde gården 1599-1618. (Källa: Skellefteå museum)

Gårdsplatsen ligger nära det som idag är Skärvägen, närmare bestämt i hörnet Skärvägen – Grangatan.

Karta över Bureå från 1764
Sju av de åtta gårdarna kom till på 1500-talet eller tidigare. Hemman nr 7 tillkom 1601.