"Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag." Martin Luther King Jr. 1929-1968
 
Trädgård i zon 5

Bureå nr 6

På gården bodde enligt Johan Bure Anders Olofsson, en sonson till Herse. Anders Olofsson född ca 1440 var far
till Herse Andersson som ägde gården 1543-1549. Denne kan ha varit född ca 1475. Gården kan ha kommit till ca 1470 men det är oklart om detta är riktigt. (Källa: Skellefteå museum)

Gårdarna Bureå 6, 7 och 8 låg intill varandra strax söder om älven. För 500 år sedan låg byggnaderna som utgjorde själva gården helt nära den Västerbottensgård som idag står parallellt med Jägarvägen.

Bureå nummer 6 låg där den svarta skylten står. I bakgrunden syns Bureå 8, gamla gästgiveriet.