"Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag." Martin Luther King Jr. 1929-1968
 
Trädgård i zon 5

Bönder, mördare, riksföreståndare och vikingar

Antonström, avstyckat från Stornäs.

Svea Ågren (Lindström), min mor  (1923-2013)
hennes mor var Hildur Fallgren
och hennes far var Lars Nilsson

Lars Nilsson var född i Hagen, Hägerud och flyttade vid två års ålder till gården Jong, Edsbjörke. Nio år gammal blev han faderlös, men modern Kerstin gifte om sig med en yngre man. 1882, 26 år gammal, emigrerade han till Wisconsin, där brodern Per redan fanns. Fem år senare återvänder bröderna och köpte tillsammans gården Stornäs, 45 hektar jord och 55 hektar skog.

Lars gifter sig 1890 med Kajsa från Björkskotorp, en km bort, och de fick med tiden nio barn. Brodern Per återvänder ganska snart till Amerika.  
hans far var Nils Olsson
hans far var Olof Larsson
hans far varLars Håkansson

Bonde i Hedåsen, levde 1755-1817
hans mor var Margareta ”Marit” Gustavsdotter
hennes far var Gustaf Israelsson Parkkoinen
hans mor varKerstin Ivarsdotter

Kerstin gifter sig 1698 med Israel Larsson Parkkoinen i Arnstorp och dör 1750, 84 år gammal.
hennes far var Ivar Nilsson

Ivar Nilsson lever i Ivarsbjörke , 1649-1697

hans far var Nils Ivarsson
hans far var Ivar Olofsson
hans far var Olof Matsson Bratt?
hans far var Mats Ivarsson

Mats Ivarsson född ca 1510 och var länsman i Fryksdalen
hans far var Ivar Liljeörn

Ivar Liljeörn (Nilsson Bratt) Född omkring 1480. Bodde i ”gamla gården Björke” (nuvarande Björkefors)

hans far var Nils Nilsson Bratt af Höglunda
hans mor var nn Mattsdotter af Höglunda, Läma-släkten
hennes far var Mats Läma
hans far var Håkansson Läma
hans far var Håkan Birgersson Läma
hans far var Birger Håkansson (Läma)
hans mor var Kristina Nilsdotter (Natt och Dag)
Kristina Nilsdotter, gift med riddaren Håkan Jonsson (Läma), bla kung Birger Magnussons riksmarsk. Hon var änka 1340.
hennes far var Nils Sigridason (Natt och Dag).

Denne Nils Sigridasson var gift med Kristina Johansdotter, död 1299 på Askeby kloster och följer vi hennes bakåt hamnar vi i Kiev – men mer om det senare.

Nils Sigridason räknas som släktens anfader, död omkring 1280.

Lägg märke till att ha tog sin moders namn, Sigrid. Det kan tyda på att hans hans mor var av högre börd än hans far.

Ätten Natt och Dag är näst ätten Bielke den ätt med rent svenskt ursprung, vars säkra släktledning går längst tillbaka i tiden.

Ur ett maktperspektiv hade ätten Natt och dag sin storhetstid under senmedeltid och under de tidiga Vaskungarna. De fann i rikets hösta ledning eller dess omedelbara närhet, som lagmän, riksråd, marskar med mera.

Sten Sture den yngres död på Mälarens is. Carl Gustaf Hellqvist.

Några ha skrivit in sig i den svenska historien, som Måns Bengtsson, Engelbrekts mördare år 1436 eller Svante Nilsson Sture, riksföreståndare år 1504. Sonen Sten Sture d.y, riksföreståndare 1512-1520.

Släktens vapen har mycket gamla anor, det användes av svenska kronan under 1500-talet.  Vapenskölden sattes upp Riddarhuset 1625 men det dröjde till 1700-talet innan släktnamnet började användas, Natt och Dag

Natt och Dags vapensköld

Under 1700- och 1800-talet var de ledande männen i ätten främst militärer.

Enligt Statistiska Centralbyrån den 31 december 2008 var 56 personer folkbokförda i Sverige på efternamnet Natt och Dag.

Nils Sigridsson är min mormors farfars farfars morfars morfars farfars farfars farfars morfars farfars farmors far. alltså 23 släktled bort. Obs Uppgifterna hämtade från geni.com

 

Efter den utvikningen fortsätter jag rakt nedåt släkten – i rakt nedstigande led, tex från mor till son, son till sondotter, etcetrera

Släkten Natt och Dags anfader Nils Sigridasson var gift med Kristina Johansdotter,

Hon var dotter till Johan Gregersson (Sandbroätten) 
Johan Gregersson var son till Katarina Bengtsdotter vars mor var Kristina Huvud  som i sin tur var dotter till fogde Kristiern Vasa of Öland.
Denne fogde var son till Nils Ingemundsson Scherembeke Vasa of Öland, son till en man som omnämns som kung på Öland Ingemund Johan Sveresson Scherembeke Vasa, född ca 1201 på Öland,

Hans far var Sverker den yngre (även Kung Sverker II ”Den Yngre” VasaSverker IISverker Karlsson), född 1164, död 17 juli 1210 i slaget vid Gestilren (stupad).

Sverker var kung av Sverige 1196–1208 och var son till kung Karl Sverkersson och drottning Kristina Stigsdotter Hvide, Drottning av Sverige .

Kristina Stigsdotter mor var Prinsesse Margrethe af Danmark  som i sin tur var dotter till Ingeborg av Novgorod (Kiev) 
Ingeborg var dotter till furst Mstislav I av Kiev och Kristina Ingesdotter av Sverige.

Ingeborg var gift med Knut Lavard, född i mitten av 1090-talet, var en dansk prins stamfader för kungafamiljen Valdemarerna och deras ättlingar. Han blev dessutom helgonförklarad.
Ingeborgs morfar, Inge den äldre, ska enligt hävderna ha dräpt Blot-Sven, bränt hednatemplet i Uppsala och tagit makten i Sverige. Han dog omkring år 1110.
Från mig och ner till Inge den äldre är det ca 35 släktled.
 
Det finns en annan släkttråd att nysta i:
Här ovan omtalas Sverker II och hans far Karl Sverkersson (Sverker d.ä).
Karl Sverkerssons mor var Ulvhild Håkansdotter, drottning av Sverige och Danmark,
Det var en maktkvinna under första hälften av 1100-talet som inte gick av för hackor. I en källa beskrivs hon som ”Ulvhild Håkansdotter är den svenska drottningslängdens verkliga ”femme fatale”, en manslukerska, giftmörderska och intrigmakerska av italienska renässansdimensioner.”
I en annan källa finns en mer nyanserad bild av den kvinna som pekas ut som grundare av Alvastra kloster.
Ulfhilds far hette Håkon Finnsson av Tjøtta. Den uppgiften kommer från den norska sagahandboken Fagrskinna. I nästa led återfinns  Håkons mor vars namn vi inte känner , annat än att hon var dotter till Asklag, alltså NN Aslagsdotter.   
Håkons mormor var Sigrid Sveinsdotter, född 992 i Trøndelag, Norge, död 1062. Hon var  dotter till norske kungen Svein Håkonsson och hans hustru, den svenska prinsessan Holmfrid Eriksdotter som i sin tur var dotter till Erik Segersäll (ca 929- ca 995)
Holmfrid hade bror, Olof. Han blev kung efter fadern Erik Segersäll. Olof känner vi som Olof Skötkonung.
Från den norske kungen Svein Håkonson går en släktlinje ner historien som enbart finns belag medeltida sagolittertur och kväden:
Sveins far var  Håkon Jarl, II som var son till Bergljot Thoresdatter , som var son till
 Aalov Haraldsdatter (dotter till Harald Hårfager) Omrking 852 föddes Aalovs mor, Gyda Eriksdatter, fra Hordaland .
Hon pekar ut som dotter till kung  Eirik Vatnarsson
Eiriks farfar var Vatnar Vikarsson, kung av Hordaland – i sin tur son till Vikar Alreksson, kung av Agder , född 618.

Ett annat spår om jag hittat ser utså här :

Inges far var (Ingborg av Novgorods morfar)  kung Stenkil Ragnvaldsson och modern hette Ingamoder Edmundsdotter
Hennes far var Edmund Olofsson, även kallad Edmund den gamle, och Edmunds far var Olof Skötkonung, 975-1022.
Olof Skötkonung kristnade Sverige fick jag lära mig i skolan.

Erik Segersäll

Olof var son till Erik Segersäll.

Släktleden efter Erik Segersäll är ytterst osäkra och brukar klassas som sagokungar, eftersom de finns omskrivna i de isländska sagorna.

Erik Segersälls far var Erik Björnsson, son till Björn den gamle, son till Erik Edmundsson Väderhatt, som levde på Björkö på 800-talet.

Nästa släktled: Edmund Eriksson, son till Björn Järnsida, son till Ragnar Lodbrok Sigurdsson.

 

Ragnars historiska autencitet kan  med all rätt ifrågasättas, i vart fall det mesta som tillskrivs honom. Berättelserna om hans liv fick ny berömmelse via en tv-serie.

Ragnar var son till Sigurd ”Ring” Randversson, son till Randver Radbartsson, sveakung 670-730, son till Radbard, kung av Gårdarike (Ryssland) som levde ca 638-690

Denne Ragnar Lodbrok var även släkt med Vikar Alreksson, kung i norska Agder. Men, som sagt, alla dess uppgifter är inte belagda av forskning utan bygger på medeltida sagolitteratur.

Obs Uppgifterna bland annat hämtade från geni.com, wikipedia mm

Pär Lindström