Norra Ågatan 27, Bureå

Bild från bok från 1950-talet

Enligt boken är tomten på ca 1300 kvadratmeter (T.v 4.300) – vad det nu kan betyda.

Huset är uppförd på 1870-talet, ombyggd 1929, moderniserad 1946. Det är byggd i timmer, resvirke samt tegeltak.

Det är i två våningar med en lägenhet om fyra rum och ett kök. Här finns elektriskt ljus, vatten avlopp, centralvärme, varmvatten, toalett (w.c). I källarvåningen finns pannrum, tvättstuga, matrum, vedbod och badrum.

Fastigheten har varit i släktens ägo sedan 1880 och övertogs av nuvarande ägaren efter fadern genom köp 1929.

Ägare är Bo H Nyström, född den 19 januari 1902, son till Viktor Nyström och hans hustru Hulda Johansson.

Bo Nyström är gift med Gunhild Boström, född 15 februari 1903 i Bäck, dotter till Oskar Boström och hans hustru Edla Lundström.

Bo och Gunhild har barnen Gerd, född den 26 september 1932 och Sune född den 19 maj 1938.

Bo Nyström är ledamot av municipalfullmäktige.

………………………………………………………………………………………

Bo Nyström var son till Viktor Johansson Nyström, född 1831-08-03 i Lidlund, Jörn.

Den 17 maj 1881 flyttade han med familjen till Bureå ( enligt husförhörslängden) Familjen bestod då av pappa Johan Nilsson Nyström (f 1831) mamma Lena Karolina ( som dör 1885) och sönerna Viktor (f. 1868), Nikanor (f.1861) samt dottern Erika Gustava (f 1865)

Sedan föds sonen Johan Algot ( 1882) och Gustav Hjalmar (1885)- som dör en månad gammal. En månad efter sonens död avlider även hustrun, 37 år gammal. 

När Johan Nilsson Nyström flyttar till Bureå är han i 50-årsåldern. 1874 hade det byggts en modern ångsåg på Snöskäret , numera bara kallat Skäret, och Bureå var vid den här tiden en expansiv ort.

Vi kan anta att Johan Nilsson Nyström köpte fastigheten i samband med flytten till Bureå. Uppgifterna i boken från 1950-talet antyder att så skulle kunna vara fallet.  Hursomhelst, sonen Viktor äger huset när Viktor 1929  i sin tur säljer det till sin son Bo.

Huset rustas upp och troligen är det då som ”kallfarstun” tillkommer, alltså utbyggnaden åt norr med ingång och trappa till övervåningen tillkommer.  Gissningsvis var huset ursprungligen en traditionell parstuga, helt i timmer, men ingång mitt på huset, med en hall innanför dörren och en liten kammare rakt fram och med kök till vänster och kammar till höger. Den nuvarande rumsindelningen kan tolkas så.

1946 gör Bo och Gunhild Nyström en omfattade renovering och huset får modern standard. Huset lyfts och får källare med en panna och element som värmer huset, en liten toalett i bottenplan och badrum i källaren. Troligen får nu huset en altan baksidan av huset, med utgång från köket.

I början av 1990-talet. Bilden är tagen av Inga Wikberg.

1989 köper Åke och Karina Wikberg fastigheten av Bo Nyströms dödsbo. Huset hade stått tomt en tid och var i behov av renovering. Åke Wikberg rustade upp huset och in flyttade hans svärmor Inga Wikberg. År 2000 köpte Karina Wikberg huset och flyttade in tillsammans en tonårig son.

Idag bor Karina Alariksdotter (bytt efternamn) med sambon Pär Lindström i huset. Det ser exteriört ut på samma sätt som 1946. Fönstren har bytts ut (2016)  med ersatts med fönster i samma stil. Entrédörren byttes  i början på 2000-taket och fönstren mot norr (mot gatan som går strax intill huset) togs bort för flera decennier sedan, ev. på 1970-talet. Utbygganden mot norr har isolerats och panelen har bytts ut.

……………………………………………….

I november 2018 deltog jag i en aktivitet på Skellefteå museum där man lärde ut hur man kan söka fakta om fastighet- under rubriken ”Det sitter i väggarna” En del fakta kom dock fram.

Vem som byggde huset vet jag inte. Men troligen är det som Bo Nyström en gång i tiden uppgav, nämligen att huset är från 1870-talet. Stamfastigheten är Bureå nr 7.

Enligt riksarkivets företeckning över lagfarter, Skellefteå norra, köper Johan Nilsson Nyström en fastighet i Bureå 1880 (måste kollas igen!)

Han ägde även 1/8 mantal av Bureå nr 1 som han köper av Carl Anton Burman den 11/1 1882

Lagfartsboken i Västerbottens Norra domsaga:

Enligt köpebrev 25 oktober 1886 säljer Johan Nilsson Nyström 1/24 mantal vardera till  Nikanor Nyström (son och hans hustru Sara Maria Jonsdotter Bergström och till Johan Gifvakt och hans hustru Erika Gustafva Nyström ( dotter).

Den 8 maj 1882 hade Johan Nilsson Nyström  fått lagfart på den fastighet ur vilken hav styckar av två delar om 1/24 mantal.

Köparna, Nikanor och Erika Gustava är syskon till Viktor Nyström.

Enligt ett utdrag från en mantalslängd (?) från omkr 1890 äger Nikanor Nyström, Fältjägare Johan Gifvakt samt Johan Nilsson Nyström vardera 1 /24 mantal Bureå nr 7. Tolkar jag noteringen rätt så är Gifvakt  bosatt på Bureå 1.

Jag väljer att se det som att far och son bor i närheten av varandra på Bureå nr 7.

Enligt detta utdrag ingår Viktor Nyström i Johan Nilsson Nyströms hushåll. Här finns även en piga Hulda. Båda är i 20-årsåldern – och är troligen redan ett par. De gifter sig senare.  Ett av deras sex barn är Bo Nyström.

Om Viktor Nyström tar över huset efter sin far bör Johan Nilsson Nyström var den förste i släkten Nyström som äger det hus vi nu bor i.

I nekrologen i Norran 1947 sägs att Viktor Nyström ”innan bygden hade järnväg var han mycket anlitad för så kallade långskjutsar efter häst till Umeå, Bastuträsk och Piteå.” 

Han jobbade inom jordbruket och var även stuveriarbetare och en tid ledamot av kommunalnämnden i Bureå.

Hemment nr 7 har naturligtvis delats under årets lopp ett antal gånger. Nedan  till  vänster finns den detalj från en karta som upprättades vid hemmansdelningen 1854. Markeringen ”933”  som syns på kartan betyder ”äng i gårdsskifte”. Det ligger i närheten av den plats där vårt hus står idag.

1820 ägs Bureå 7 av Lars Johansson och Anders Johansson (?)

1849 ägs 1/4 mantal av Bureå 7 av Anders Johansson

1854 ägs 1/8 mantal av Olof Åberg  samt 1/8 mantal av Anders Andersson . Tesen är att Johan Nilsson Nyström år 1880 köper en del  eller hela Andersson fastighet. (kolla!)

Enligt en karta från 1788 är vår gårdsplats obebyggd och det finns en markering här  som säger att det fanns odlad mark här eller i närheten samt att området tillhörde Bureå 7.

Gamla kartor hittar du på Lantmäteriets hemsida.