Trädgårdsdagboken

Hur ska detta odlingsår gestalta sig?  Vintern var snöfattig inledningsvis, vilket kan ha påverkat växtligheten, med nu har vi en meter snö. Älven är forfarande låg efter 2018 års torka, men med tanke på all snö så finns det förutsättningar för en normalisering.

24  januari.  2019 började som sig bör med  att jag fick hem en laddning fröer från STA.  Lika kul varje gång. Jag sörjer inte de som inte gror utan gläds åt de som så småningom börjar spira..

Några exempel på fröer: 

Patrinia, flikbladig filigransbräcka,Gul lejonsvans, Blekgul nunneört, daggranunkel, Liten brokbladig blodtopp, violtandrot , axmalva ,blåtopp  och gullprakttry

27 januari. Beställde några växter från Botanicus lilla vårlista. I fjol kom inte ens hälften av det jag kryssat för. Hoppas på bättre tur  denna gång. Hoppas på panterlilja, azurbär och en gul hosta.

9 februari. Grävde ner 40 sådder under snön. 30 STA-fröer och några från egna fröer, bla en ruta från Önnesmark.

13 februari. Beställt fröer från Berit Johansson  i Öjebyn, bla knölal.