"Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag." Martin Luther King Jr. 1929-1968
 
Trädgård i zon 5

Bureå nr 8

Karl Mosesson, vilken kan ha varit född cirka 1490, uppförde gården enligt Johan Bure. Det kan ha skett omkring 1520. Gården kallas av Johan Bure den femte gården i Bureå. Karl Mosesson ägde gården enligt skattelängderna 1539. Det verkar märkligt att gården skulle vara så sent som från ca 1520. Uppgiften kan vara felaktig. (Källa: Skellefteå museum)

Kanske var det här som Johan Bure bodde när han var hos sina släktingar i Bureå. Senare under 1600-talet blev Bureå nr 8 gästgiveri. På gamla kartor finns en bro över älven i anslutning till gästgiveriet. Ytterligare en bro fanns länger nedströms.

Karta över Bureå från 1764
Sju av de åtta gårdarna kom till på 1500-talet eller tidigare. Hemman nr 7 tillkom 1601.